อุดรธานี เนอร์สซิ่งโฮม
Udon Thani Nursinghome
อุดรธานีเนอร์สซิ่งโฮม

อุดรธานีเนอร์สซิ่งโฮม สถานในโครงการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยความจำเสื่อม จากจังหวัด อุดรธานี

ดูแลทุกท่านดุจญาติมิตร อบอุ่นใกล้ชิด 24 ชั่วโมง

รับดูแล

 • ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองได้ และ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ ต้องการทำ กายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วย ที่ให้อาหาร ทางสายยาง
 • ผู้ป่วย เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน
 • ผู้ป่วย ใส่ สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วย สมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วย ที่มี แผลกดทับ
 • ผู้ป่วย ที่ไม่รู้สึกตัว

รับดูแลผู้สูงอายุในอุดรธานีรับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ในอุดรธานีรับดูแลผู้ป่วยอัมพาตในอุดรธานีรับผู้ป่วยความจำเสื่อมในอุดรธานีรับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในอุดรธานีรับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดในอุดรธานี

รับดูแลผู้สูงอายุ อุดรธานี

การให้บริการของเรา

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เพื่อคงไว้ซึ่ง สุขอนามัยที่ดี เช่น อาบน้ำ สระผม การดูแล ช่องปากและฟัน เล็บมือ เล็บเท้า ฯลฯ
 • ดูแลเรื่องการ ขับถ่าย ทำแผล
 • ตรวจวัด สัญญาณชีพ (อุณหภูมิร่ายกาย ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต)
 • ประเมินภาวะการเจ็บป่วยเบื้องต้น
 • ฉีด อินซูลิน กรณีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว มีความจำเป็นต้องฉีดยา ตามแผนการรักษาของแพทย์
 • ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสม ถูกหลักโภชนาการ และ เหมาะสมกับความต้องการของร่ายกาย หรือ ตามโรคของผู้สูงอายุและผู้ป่วย รวมถึงการจัดยาให้รับประทานตามมื้อ
 • ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ฟัง สวดมนตร์ไหว้พระก่อนนอน ออกกำลังกาย และ กายภาพบำบัดเบื้องต้น
สถานดูแลผู้สูงอายุในอุดรธานี

หลักฐานที่ต้องนำมาก่อนการเข้าพัก

 1. สำเนาบัตรประชาชน ของ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย 1 ชุด (ญาติอีกสองท่าน ท่านละ 1 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย (ญาติอีกสองท่าน ท่านละ 1 ชุด)
 3. ประวัติการรักษา และ ยาเดิมที่ต้องรับประทานต่อเนื่อง (ถ้ามี)

ขอนแก่น เนอร์สซิ่งโฮม บน แผนที่กูเกิ้ล


คลิกตรงนี้ เปิดแผนที่กูเกิ้ล เลือกเส้นทาง เดินทางตาม GPS
หมู่บ้านพฤกษา บ้านกอก อยู่ในซอย ม. ภาค